Reformer på Socialdepartementets områden i vårbudgeten 2015

Idag presenteras vårbudgeten för 2015. Höjt bostadstillägg till pensionärer, ökat stöd till landets kvinnojourer och mer pengar till idrottsrörelsen för att erbjuda nyanlända aktiviteter och introduktion i föreningsliv. Det är några av de nya satsningarna inom Socialdepartementets områden.

Socialdepartementets områden i vårbudgeten

Socialdepartementet,
15 april 2015