Regeländring gör att friskolor kan hjälpa flyktingar

Boendesegregationen förklarar varför nyanlända hamnar i utsatta skolor. Friskolorna vill hjälpa till, men stoppas av regelverket. Det är därför bra att regeringen nu ser över regelverket, skriver Fredric Skälstad, skolpolitisk expert på Svenskt Näringsliv.