Regeländringar om investeringar berör myndigheterna

Regeringen har i juni fattat beslut om ändringar i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Ändringarna gäller investeringar och påverkar innehållet i myndigheternas budgetunderlag. Myndigheterna ska lämna mer information om investeringar och hur de finansieras. Därutöver kommer vissa myndigheter behöva följa upp investeringsverksamheten i årsredovisningen.