Regelförenkling grunden för en fungerande digital inre marknad


Digitaliseringen möjliggör både ökad tillväxt och fler jobb. Men EU kan komma att gå miste om möjligheterna ifall EU-kommissionens digitala inre marknadsstrategi blir en lång kravlista till företagen, skriver Carolina Brånby, jurist och digitaliseringsexpert.