Regeringen agerar mot våld mot äldre i vård och omsorg

Socialstyrelsen ska ta fram ett utbildningspaket om äldre personer som är utsatta för våld inom vård och omsorg. Det beslutade regeringen den 12 juni. Samtidigt beslutade regeringen om sin nationella strategi om våld mot äldre inom vård och omsorg.

Uppdrag inom ramen för Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg
Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg

Socialdepartementet,
18 juni 2014