Regeringen återkallar propositionen om upphävande av LOV

Lagrådet presenterade igår sitt yttrande om propositionen "Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården".

– Regeringen har tagit del av lagrådets kritik av beredningen av propositionen om "Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården", säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström i ett pressmeddelande.

Pressmeddelande: Regeringen återkallar propositionen om upphävande av LOV

Socialdepartementet,
26 november 2014