Regeringen föreslår 25 kvadratmeter utan bygglov

Regeringen har lämnat propositionen "Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov" till riksdagen. I propositionen föreslår regeringen bland annat att man ska kunna bygga ett 25 kvadratmeter stort komplementbostadshus, "Attefallshus" utan att behöva söka bygglov.

Förenklat byggande

Socialdepartementet,
25 mars 2014