All patientlagstiftning samlas på ett ställe i lagförslag

I en proposition föreslår regeringen att en patientlag införs. Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagförslaget innebär en övergripande förändring från ett systemperspektiv till ett patientperspektiv.

All patientlagstiftning samlas på ett ställe i lagförslag
Pressmeddelande: Regeringen beslutar om ny patientlag

Socialdepartementet,
11 mars 2014