Regeringen beviljar medel till Karolinska institutet för behandling av psykisk ohälsa

Regeringen har beslutat att tilldela Karolinska institutet 5 miljoner kronor för ett projekt om behandling av psykisk ohälsa inom primärvården. Projektet syftar till att genom primärvården göra evidensbaserad psykologisk behandling tillgänglig för personer med mild till måttlig psykisk ohälsa.

Pressmeddelande: Regeringen beviljar medel till Karolinska institutet för behandling av psykisk ohälsa

Socialdepartementet,
29 augusti 2014