Regeringen bidrar till flygplats i Sälen

I den nationella transportplanen 2014-2025 kommer regeringen att skjuta till 250 miljoner kronor i ett statligt investeringsstöd till landningsbanan i Sälen. Pengarna finns tillgängliga från 2014 men kommer att kunna betalas ut först när projektet dragit igång.

– Det här betyder mycket för det lokala näringslivet och jobben i regionen. Därför vill vi från regeringens sida bidra och stötta planerna för en flygplats i Sälen, säger näringsminister Annie Lööf.

Pressmeddelande: Regeringen bidrar till flygplats i Sälen

Näringsdepartementet,
4 april 2014