Regeringen bjuder in till dialogmöte om barns digitala utsatthet med fokus på sociala medier

Idag genomför barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke ett dialogmöte om flickor och pojkars utsatthet för sexuella övergrepp och kränkningar på internet, med tyngdpunkt på sociala medier. Vid mötet deltar berörda myndigheter, frivilligorganisationer inom barnrättsområdet och privata näringslivet.