Regeringen blundar för behovet av jobbskapande reformer

– Det är bra att regeringen börjar tala om den utmaning som det stora antalet asylsökande till Sverige innebär. I den utmaningen ligger som en viktig del att politiken måste inriktas mot att fler jobb kan skapas och att arbetsmarknaden reformeras, säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne i en kommentar till regeringens utspel på DN debatt idag.