Regeringen driver på för förenkling för företag

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg har skickat ett brev till EU-kommissionens förste vice-ordförande Timmermans för att förmå kommissionen att sätta upp mål för att minska onödiga regelbördor för företag inom EU.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Mikael Damberg