Regeringen fick rapport om supporterkultur

Rose-Marie Freban, nationell samordnare för en positiv supporterkultur, lämnade den 29 januari sin slutredovisning till folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.
-Jag kommer med stort intresse att ta del av rapporten och avser fortsätta det påbörjade arbetet för en positiv supporterkultur, säger folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström.

Socialdepartementet,
30 januari 2015