Regeringen följer upp myndigheternas användning av it

Regeringen gav idag Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att fördjupa sitt arbete med jämförelser av de statliga myndigheternas it-kostnader. Uppdraget handlar bland annat om att ESV ska utarbeta förslag till regeringen på hur mätning och rapportering av de statliga myndigheternas it-användning kan utvecklas, och hur statsförvaltningens digitalisering kan följas upp.

Pressmeddelande: Regeringen följer upp myndigheternas it-kostnader

Näringsdepartementet,
15 januari 2015