Regeringen förbereder för sänkta roamingavgifter inom EU

Regeringen beslutade idag om en proposition med ändringar i lagen om elektronisk kommunikation. Ändringarna görs bland annat för att undanröja roamingavgifter för personer som reser inom EU.