Regeringen föreslår ändringar av insättningsgarantin

För att förbättra insättningsgarantin föreslår regeringen ett flertal förändringar i regelverket. Förslagen överlämnas i en remiss till Lagrådet idag.