Regeringen föreslår att redovisningscentraler för taxi senareläggs

Regeringen har beslutat om förslag till riksdagen om en proposition för att den nya lagen om redovisningscentraler för taxitrafik ska börja gälla den 1 januari 2017, istället för den 1 januari 2016. Anledningen är främst att de närmast berörda myndigheterna anser att den extra tiden behövs för att det nya systemet med redovisningscentraler ska kunna fungera på ett bra sätt. Dessutom föreslår regeringen att bestämmelserna i taxitrafiklagen som styr taxifordonens anslutning till redovisningscentraler ska börja gälla fyra månader efter den nya lagen om redovisningscentraler har börjat gälla. Även här är bakgrunden synpunkter från myndigheterna på hur det nya systemet ska kunna införas på ett så bra sätt som möjligt.

Pressmeddelande från Näringsdepartementet, Anna Johansson