Regeringen föreslår en effektivare planprocess

Regeringen överlämnade den 18 mars en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i plan- och bygglagen (PBL) som ska leda till att planprocessen blir enklare och mer effektiv.

Regeringen föreslår en effektivare planprocess

Socialdepartementet,
19 mars 2014