Regeringen föreslår en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

I en remiss till Lagrådet föreslår regeringen att en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el införs. Förslaget är ett led i regeringens arbete för att öka andelen förnybar el och att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden.

– Vi behöver mer förnybar el i Sverige, det är bra för det svenska energisystemet men det är också bra för konsumenterna som på det sättet kan ta kontroll på sina elkostnader, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Läs artikel: Regeringen föreslår en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Finansdepartementet, Näringsdepartementet,
31 januari 2014