Regeringen föreslår förbättrad prisreglering för elektronisk kommunikation

Ökad tydlighet och större förutsägbarhet om vilka priser som ska gälla mellan operatörer när de tar betalt av varandra för att kunna erbjuda bredband och röstsamtalstjänster till konsumenter. Det är innebörden i den proposition som regeringen idag har överlämnat till riksdagen.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår förbättrad prisreglering för elektronisk kommunikation
Prop. 2013/14:72 Bättre prisreglering enligt lagen om elektronisk kommunikation

Näringsdepartementet,
23 januari 2014