Regeringen föreslår förstärkta kapitaltäckningsregler

I en proposition som lämnats till riksdagen föreslår regeringen nya regler om kapitalbuffertar och nya regler för tillsyn och sanktioner. Regeringen vill även införa tydligare krav på institutens bolagsstyrning och begränsa rörliga ersättningar, liksom stärka skyddet för s.k. visselblåsare.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår förstärkta kapitaltäckningsregler
Prop. 2013/14:228 Förstärkta kapitaltäckningsregler

Finansdepartementet,
12 maj 2014