Regeringen föreslår ny patientlag

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss som föreslår en ny patientlag. Den nya lagen innebär att patienten ska ges möjlighet att välja utförare av offentligt finanserad primärvård och öppen specialistvård i hela landet. Landstingens skyldighet att erbjuda öppen vård utvidgas därmed till att gälla patienter som omfattas av annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård.

Lagrådsremiss Patientlag
Pressmeddelande: Regeringen föreslår ny patientlag

Socialdepartementet,
27 januari 2014