Regeringen föreslår ökad konsumentmakt på naturgasmarknaden

Regeringen föreslår att den nuvarande naturgaslagen förtydligas så att det klart framgår att den ska tillämpas på alla naturgasledningar i Sverige. Det är innebörden av den proposition som regeringen idag beslutat att överlämna till riksdagen.

– Syftet med förslaget till förtydligad naturgaslagstiftning är att få en effektivare tillsyn, ge ett bättre skydd för konsumenterna och förbättra konsumenternas möjligheter att välja gasleverantör, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår ökad konsumentmakt på naturgasmarknaden

Näringsdepartementet,
30 januari 2014