Regeringen föreslår ökade incitament för arbetsgivare i de långa sjukfallen genom ny hälsoväxling

Regeringen presenterar idag ett förslag om hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatsen. I förslaget, som rör arbetsgivarnas ekonomiska ansvar för långa sjukskrivningar, växlas kostnader för höga ohälsotal mot sänkta arbetsgivaravgifter. Regeringen bjuder även in fack och arbetsgivare och uppmanar dem att presentera åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och få tillbaka sjukskrivna i arbete.