Regeringen föreslår skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

I en remiss till Lagrådet föreslår regeringen att en skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el införs. Förslaget är ett led i regeringens arbete för att öka andelen förnybar el och att stärka konsumenternas ställning på elmarknaden.

Pressmeddelande: Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el
Lagrådsremiss: Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el
Mer om förnybar energi på regeringen.se

Finansdepartementet,
31 januari 2014