Regeringen föreslår tuffare regler mot fordonsrelaterade skulder

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag till en ny lag om rätt att ta ett fordon i anspråk för betalning av fordringar på vissa skatter och avgifter. Syftet är att minska fordonsrelaterade skulder till det allmänna och att minska möjligheten att använda så kallade fordonsmålvakter.

Läs artikel: Tuffare regler mot fordonsrelaterade skulder
Prop. 2013/14:176 Fordonsrelaterade skulder

Näringsdepartementet,
20 mars 2014