Regeringen fortsätter agera mot antibiotikaresistens

Som en del i arbetet med att förnya den svenska strategin mot antibiotikaresistens hölls idag ett möte mellan regeringen och företrädare för Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Tidigare på dagen fattade regeringen beslut om ett relaterat uppdrag till Folkhälsomyndigheten vad gäller den framtida tillgängligheten av nya antibiotika. Från regeringens sida deltog på mötet de tre mest berörda statsråden:
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet, Gabriel Wikström, Helene Hellmark Knutsson, Sven-Erik Bucht