Regeringen fortsätter att underlätta plan- och byggprocessen

I dag gav regeringen Boverket i uppdrag att i samverkan med länsstyrelser och Sveriges kommuner och Landsting att utarbeta en vägledning och anordna komptensinsatser för att snabba på planprocesserna.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Mehmet Kaplan