Regeringen fortsätter sitt arbete för schysta villkor i yrkestrafiken

Regeringen har idag gett Trafikanalys i uppdrag att genomföra en kartläggning av utbud och efterfrågan på trygga och säkra uppställningsplatser för yrkestrafiken.