Regeringen främjar digital delaktighet

Regeringen har idag beslutat att tilldela Digidel-nätverket (genom föreningen Sambruk i Sverige) 500 000 kronor för aktiviteter som främjar digital delaktighet.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Mehmet Kaplan