Regeringen gör helhetsöversyn av föräldraförsäkringen

Jämställdhet, företagare och stjärnfamiljer står i fokus när regeringen gör en bred översyn av föräldraförsäkringen. Särskild utredare blir Lars Arrhenius, generalsekreterare på stiftelsen Friends. Det beslutades på torsdagens regeringssammanträde.