Regeringen gör miljardsatsning för ökad bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården

Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att utforma en stimulanssatsning för att stärka bemanningen inom den sociala barn- och ungdomsvården. Satsningen, som omfattar 250 miljoner kronor årligen 2016-2019, är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. Socialstyrelsen får också i uppdrag att fördela medel till kommuner för utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser inom den sociala barn- och ungdomsvården.