Regeringen har beslutat att ESV:s ramavtalsverksamhet ska flyttas över till Kammarkollegiet

Ekonomistryrningsverkets (ESV) ramavtalsverksamhet ska föras över till Kammarkollegiet enligt beslut av regeringen. ESV och Kammarkollegiet kommer att samarbeta för att verksamhetsövergången ska bli så smidig som möjligt. Förändringen ska genomföras under 2017 för att vara klar senast den 1 januari 2018.