Närings- och innovationsministern ska ansvara för styrningen av Vattenfall

Statsminister Stefan Löfven har beslutat att närings- och innovationsminister Mikael Damberg ska ansvara för styrningen av Vattenfall. En statsrådsgrupp har särskilt ansvar för att ta ett helhetsgrepp när det gäller styrning av Vattenfall i syfte att göra bolaget ledande i omställningen av energisystemet mot en högre andel förnybar energi.

Statsrådsgruppen leds av närings- och innovationsminister Mikael Damberg och består också av miljöminister och vice statsminister Åsa Romson, energiminister Ibrahim Baylan samt finansmarknadsminister tillika biträdande finansminister Per Bolund.

Pressmeddelande: Styrningen av Vattenfall

Näringsdepartementet, Miljödepartementet, Finansdepartementet,
16 oktober 2014