Regeringen har utsett förhandlare till Sverigebygget

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd förordnar HG Wessberg och Catharina Håkansson Boman till förhandlingspersoner i satsningen Sverigebygget. Förhandlarna ska bland annat ta fram förslag till principer för finansiering samt förslag till en utbyggnadsstrategi för nya stambanor för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg/Malmö.

Pressmeddelande: Regeringen utser förhandlare till Sverigebygget

Näringsdepartementet,
14 juli 2014