Regeringen inleder arbetet med en flygstrategi

Regeringen har under året påbörjat arbetet med att ta fram en flygstrategi för ett hållbart Sverige. För att i ett tidigt skede kunna samla in synpunkter bjöd infrastrukturminister Anna Johansson in bransch- och myndighetsföreträdare till ett dialogmöte i slutet av oktober.

Artikel på webbplatsen från Näringsdepartementet, Anna Johansson