Regeringen inrättar Användarforum

Användningsforum som ska samla strategiska beslutsfattare kring frågor som rör användbarhet på it-området.