Regeringen inrättar Forum för hållbar regional tillväxt

Idag har regeringen inrättat ett Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft för perioden 2015–2020. Forumet ska utgöra en mötesplats för dialog och samverkan mellan regeringen och regionala aktörer samt statliga myndigheter och vid behov andra berörda aktörer och organisationer.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht