Regeringen inrättar öppnadata.se – en portal för innovation

Verket för innovationssystem (Vinnova) har fått i uppdrag att utveckla en teknisk plattform för förmedling av öppna data.