Regeringen inrättar skolkommission

En skolkommission bestående av internationella forskare och experter ska inrättas. Syftet är att analysera det svenska skolväsendets kvalitet med utgångspunkt i PISA-mätningen. Kommissionen inrättas av OECD på begäran av den svenska regeringen. Samtidigt inrättas ett utbildningsvetenskapligt råd för samråd med regeringen i skolfrågor.

Pressmeddelande: Regeringen inrättar skolkommission

Utbildningsdepartementet,
14 januari 2014