Regeringen kompletterar landsbygdsprogrammet

I dag beslutade regeringen att komplettera förslaget till landsbygdsprogram för perioden 2014-2020. Beslutet omfattar bland annat ersättningsnivåer och villkor för flera stöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet. Kompletteringen kommer att överlämnas till EU-kommissionen. Därigenom kan kommissionen slutföra granskningen av det svenska programförslaget som är en förutsättning för att programmet ska kunna godkännas. Kommissionen väntas godkänna det svenska landsbygdsprogrammet under sen vår eller försommar 2015. Detaljerad information om åtgärderna i det nya landsbygdsprogrammet finns på Jordbruksverkets webbplats inom kort.

Jordbruksverkets webbplats
En sammanfattning av landsbygdsprogrammet 2014-2020

Näringsdepartementet,
12 mars 2015