Regeringen lämnar medgivande till Finansinspektionens föreskrifter om amorteringskrav

Finansinspektionen har lämnat förslag till föreskrifter om krav på amortering av bolån. Regeringen beslutade den 12 maj att lämna medgivande till att inspektionen beslutar föreskrifter i enlighet med förslaget.