Regeringen lämnar proposition om uppföljning av smittskyddsläkemedel

I propositionen lämnas bland annat förslag om att receptregistret ska få innehålla uppgift om kostnadsfrihet enligt smittskyddslagen (2004:168), vilket innebär att öppenvårdsapoteken ska lämna ut sådana uppgifter till E-hälsomyndigheten.