Regeringen lanserar en nationell strategi för regional tillväxt

För att skapa en modern tillväxtpolitik för hela landet lanserar regeringen idag: En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.
Pressmeddelande Från Näringsdepartementet, Sven-Erik Bucht