Regeringen lanserar en nationell upphandlingsstrategi

Idag lanserar regeringen en nationell upphandlingsstrategi. Målet är att få fler myndigheter att använda offentliga inköp som ett strategiskt verktyg i sin verksamhet.