Regeringen måste agera mot utökade strandskydd

Om länsstyrelserna förstorar strandskyddsområden utan tydliga skäl ska utvidgningarna upphävas. Det framhöll SKL i en skrivelse till regeringen i november. Något svar har ännu inte kommit.