Regeringen möjliggör snabbare beslutsprocess genom ändringar i jaktförordningen

Regeringen beslutade i går att överklaganden av beslut om jakt efter stora rovdjur ska koncentreras till Förvaltningsrätten i Luleå och att beslut om licensjakt efter varg ska fattas i god tid före jaktstart. Syftet är att få till stånd en snabbare, effektivare och mer likvärdig beslutsprocess.