Regeringen ökar möjligheterna att beakta ekonomiska effekter av myndigheters reglering

I syfte att stärka ramverket för budgetprocessen får regeringen nu ökad möjlighet att ta hänsyn till vilka ekonomiska effekter föreskrifter från statliga myndigheter kan få för stat, kommuner eller landsting. Regeringen har beslutat om en förordning som kräver regeringens medgivande innan en förvaltningsmyndighet får besluta om föreskrifter som kraftigt ökar kostnaderna för staten eller kommunsektorn.

Pressmeddelande: Regeringen ökar möjligheterna att beakta ekonomiska effekter av myndigheters reglering

Finansdepartementet,
25 juni 2014