Regeringen ökar takten i digitaliseringen av myndigheterna

Regeringen har beslutat att Skatteverket och Pensionsmyndigheten får digitaliseringsuppdrag. Skatteverket får i uppdrag att följa upp statliga myndigheters anslutning till Mina meddelanden, och Pensionsmyndigheten ska analysera potentialen för användning av molntjänster i staten.

Pressmeddelande: Regeringen ökar takten i digitaliseringen av myndigheterna

Näringsdepartementet,
30 april 2015